Kontakt

Tel: 0737 722562

TellUs Transformation

Omställningen i riktning mot hållbarhet är en utmaning som i sig innbär nya risker att hantera - men även nya affärsmöjligheter att utforska och exploatera!

Tell Us Transformation använder upplevelsepedagogik som ett verktyg för hållbarhetsdriven affärsutveckling och hållbarhetsarbete. Vi erbjuder stöd från hållbarhetsproffs, affärsutvecklare och upplevelsepedagoger för att ta ditt förändringsarbete till nya nivåer. Som ett alternativ till workshops och post-it lappar erbjuder ett virtuellt levande laboratorium där ni kan utforska möjligheter och risker i ert förändringsarbete på hållbar grund. 

Kontakta oss så berättar vi mer!