SamarbetspartnerS

KTH
Uppsala Universitet
Linköpings kommun
Lifee
Naturskyddsföreningen
LajvVerkstaden
Motala Kommun
Länsstyrelsen i Östergötland
Hushållningssällskapet
Vadstena Kommun
Tekniska Verken i Linköping
Lakkel
Sida
Havs- och Vattenmyndigheten