OM ECORADO

Ecorado har som mål att vara branschledande inom upplevelsepedagogik och upplevelsedesign för hållbarhet. Vi parar spetskompetens inom hållbar utveckling och värdegrundsfrågor med spetskompetens inom upplevelse-design, pedagogik och konstnärlig gestaltning. De värdeord som vi arbetar efter är:

HÅLLBARHET

Målet för vår verksamhet är att bidra till en värld som räcker till för alla. Det är en utmaning som kräver kunskap, samarbete och respekt för andra och handlar lika mycket om rättvisa som om ekosystem, lika mycket om entreprenörskap som om justa värderingar. Vi ser de globala målen och Agenda 2030 som en given plattform och ett gemensamt språk för arbetet med hållbarhetsfrågor.

INSPIRATION

Det är inspirerande att arbeta med framtidsfrågor - men ibland behövs extra energi för att orka. Vi tror på leken, fantasin och på upplevelser tillsammans med andra både som mål och medel för att skapa en hållbar värld - och för en roligare väg att gå!

KUNSKAP

Även våra mesta fantasikittlande äventyr har sin grund i väl verifierad kunskap. Vi har utbildade naturvetare, samhällsvetare och teknologer i vårt team, alla dessutom utövande kulturarbetare. Det är i mötet mellan de olika kunskapsområdena det riktigt spännande händer!