Nytt läromedel om globala målen på gång

Sida har beviljat vår ansökan att ta fram ett nytt läromedel om de Globala målen, denna gång riktiat mot högstadiet. Läromedlet tas fram i samrbete med Kalle Landegren, också känd som Lakkel, från bland annat Galago.

Klassen ska organisera en klassresa men det är inte alldeles lätt att komma överens. Genom konflikter och missöden bär det ändå framåt när de väldigt olika personligheterna hittar sätt att kompromissa och samarbeta. På vägen har de 17 globala målen blivit belysta både i vardagen och i globala utblickar...

Läromedlet 17 också! kommer att finnas fritt att ladda ner på Lärorikets hemsida under senhösten 2018. Projektet är finansierat av Sida.