Nya Sida-medel - nu blir det barnteater!

Sida har beviljat medel till Ecorado för ett globala målensamarbete med Långsjö teater. Tillsammans kommer vi att ta fram fyra kortpjäser till barn från fem till sju år och ett handledningsmaterial till förskolor att arbeta vidare med,

Våra tidigare läromedel har riktat sig till barn från åk 2 till gymnasiet. Denna gång har Sida beviljat projektmedel för att vi tillsammans med fantastiska Långsjö teater ska ta fram fyra kortpjäser för barn från fem till sju år. 

Föreställningarna kommer att vara interaktiva och beröra varsitt eget tema kopplat till de globala målen. De kommer att kunna ses fristående eller som en föreställningsserie. Till varje föreställning kommer det också skrivas ett handledningsmaterial med övningar och frågeställningar så att förskolorna kan arbeta vidare med tankar och idéer som väcks hos barnen. Handledningen går också att använda tillsammans med de korta filmatiseringarna som ska finnas online.

Föreställningarna kommer att visa på hur de olika globala målen för hållbar utveckling hänger ihop och samverkar. Målet är att på ett lekfullt sätt väcka tankar och funderingar och förmedela en känsla av att förändring är möjligt och att vi tillsammans kan skapa en bättre värld.