Möt oss på Läromedias inspirationsdagar

Kom och träffa oss på Läromedias inspirationsdagar och ta en titt på våra läromedel om Globala Målen! Vi finns på plats i Uppsala 12 mars, i Jönköping 2 april och i Norrköping den 4 mars, då även tillsammans med våra samarbetspartners.

Läroriket har givit ut tre olika läromedel som stöd för arbete med de globala målen i skolan. Uppdrag Jorden vänder sig till år 2 till 5, 17 också! till högstadiet och gymnasiet och klassrumslajven i Operation världen, som tagits fram i samarbete med Lajvverkstaden, till år F till 6. 

I Norrköping den 4 april kommer även företaget Edvira att finnas med oss på plats i morntern. Edvira arbetar med programmering i skolan och tar sin utgångspunkt i de globala målen.