Läromedel åt Naturskyddsföreningen

I samverkan med Naturskyddsföreningen har Ecorado tagit fram ett lekfullt läromedel om vatten och havsmiljö. Läromedlet om ålen Ålinors äventyr finns nu fritt att hämta hem på Naturskyddsföreningens hemsida. 

Med stöd från Havs- och vattenmyndigheten har Ecorado tillsammans med Naturksyddsföreningen utvecklat ett läromedel om havs- och vattenfrågor för skolan och för Naturksyddsföreningens barnverksamhet Natursnokarna. Nu finns Ålspelet, Ålsagan och till dem hörande övningar på Naturskyddsförerningens hemsida.

Ålsagan

Ålspelet