Ecorado får 1,8 Mkr för interaktiva lekmiljöer

Vinnova tilldelar Ecorado 1,8 Mkr från det strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet inom projektet Play IT - De lekfulla sakernas internet.

I projektet Play-IT, De lekfulla sakernas internet, kommer Ecorado att arbeta med att utveckla nya koncept och tekniker för att skapa interaktiva lekmiljöer. Projektet är ett treårigt samarbete mellan Linköpings kommun, Ecorado, Lifee, KTH och Uppsala universitet där Linköpings kommun är projektägare och Karin Johansson på Ecorado projektledare. 

Läs mer om projektet här