"Det finns inget rätt eller fel"

Barnen på Sankt Anna skola fick kliva in i en fantasivärld och på ett lekfullt sätt lära sig mer om de 17 globala utvecklingsmålen. På plats fanns också lokal- och riksdagspolitiker. Läs artikeln i NT här. 

Eleverna i Sankt Anna skola debatterar om de ska välja ren luft i staden framför att bevara skogen. Engagemanget är lika starkt som om de gällde deras egen stad och skog men det är rollspelet Operation Världen av och med LajvVerkstaden och Ecorado som väcker känslor och skapar debatt.

Läs artikeln i NT, 20/11 2018, här