17 också! Nytt läromedel

Nu finns läromedlet 17 också om de globala målen både fritt nedladdningsbart på Lärorikets hemsida eller att beställa som tryckt material. Läromedlet som riktar sig mot högstadie- och gymnasium har tagits fram i samarbete med tecknaren Kalle Landegren. 

De globla målen kan kännas abstrakta, stora och långt borta. Målet med läromedlet 17 också! har varit att föra dem närmare vardagen och att förtydliga vad de handlar om mer konkret. Vi får följa en grupp ungdomar och se hur de i sin vardag tampas med utmaningarna som de globala målen adresserar. 

Målet har också varit att skapa ett läromedel som även gör det lättare för läraren att kunna arbeta med målen ett och ett. Kalle Landegren och Karin Johansson är båda utbildade lärare och har lagt stor möda på att klassrumsanpassa läromedlet. Därför finns även en lärarhadledning fritt nedladdningsbar på Lärorikets webbplats. Läromedlet kan även köpas som tryuckt bok.

17 också! har tagits fram med stöd från Sida.

Du hittar det på www.laroriket.com/17