Med inspiration som verktyg, med hållbarhet som Mål

Är er verksamhet redo för en förflyttning? Från upplevelse till kunskap, från kunskap till nyfikenhet, förändring, förundran och varsamhet? Vi kan ta er hela vägen! 


Ecorado är en hållbarhetsbyrå med målsättningen att göra hållbarhet till en levande del av vardagen – i företag och organisationer, i skolan och i vardagslivet.  Vi använder upplevelsepedagogik och konceptdesign för att hjälpa dig gå från kunskap till inspiration och verklig förändring.

Vår kombination av spetskompetens inom hållbar utveckling och värdegrundsfrågor parad med affärsutveckling, upplevelsepedagogik, upplevelsedesign och konstnärlig gestaltning är vår styrka. 

Till Ecorado är även två specialinriktade verksamheter knutna:
LÄRORIKET -  upplevelsebaserat lärande främst riktat mot skolan
SAGORIKET -  upplevelser hemma utifrån Roland Arvidssons sagovärld

Världens modernaste lekpark invigs

I Linköping invigs i slutet av september världens modernaste lekpark. Ecorado har projektlett och svarat för design av ett interaktivt sagolandskap, ett lekfullt lärande om djuren i Gläntan, lästa av bland andra Anders "Ankan" Johansson.

LÄS MER …

Teaterpremiär - Esmeralda och draken

Hur får man en drake att förstå varför vi gör som vi gör med vår jord och varandra? Kanske kan Sveriges förekolebarn hjälpa till att förklara? Nu är det premiär för Esmeralda och draken, ett samarbete mellan Ecorado och Långsjö teater.

LÄS MER …

Nya Sida-medel - nu blir det barnteater!

Sida har beviljat medel till Ecorado för ett globala målensamarbete med Långsjö teater. Tillsammans kommer vi att ta fram fyra kortpjäser till barn från fem till sju år och ett handledningsmaterial till förskolor att arbeta vidare med,

LÄS MER …

Läromedel åt Naturskyddsföreningen

I samverkan med Naturskyddsföreningen har Ecorado tagit fram ett lekfullt läromedel om vatten och havsmiljö. Läromedlet om ålen Ålinors äventyr finns nu fritt att hämta hem på Naturskyddsföreningens hemsida. 

LÄS MER …

Till de som ska ta över

Dagens vuxengeneration har kanske kommit igång med att tänka globalt och agera för en hållbar framtid - men den är lite sen i starten. Därför fokuserar vi på Ecorado på att hjälpa, utbilda och inspirera de som ska ta över. Se hur vi tänker stötta framtidens planetskötare sammanfattat på 50 sekunder i vår nya film. 

LÄS MER …

"Det finns inget rätt eller fel"

Barnen på Sankt Anna skola fick kliva in i en fantasivärld och på ett lekfullt sätt lära sig mer om de 17 globala utvecklingsmålen. På plats fanns också lokal- och riksdagspolitiker. Läs artikeln i NT här. 

LÄS MER …